• /,vælərai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) sự bình ổn vật giá
  Biện pháp bình ổn vật giá (của chính phủ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bình ổn giá
  bình ổn giá (bằng nhiều hình thức trợ giá của chính phủ)
  duy trì giá
  giữ giá
  sự giá trị hóa
  sự quy định giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X