• Kinh tế

  Giá trị tại mức rủi ro
  Mô hình ước tính rủi ro

  Giải thích VN: Là một phương pháp xác định tính nhạy cảm của danh mục đầu tư hay vị thế của một công ty bằng kỹ thuật thống kê theo thông số. Kỹ thuật này sử dụng thông tin the thời gian để dự đoán sự ảnh hưởng các sự kiện lệch chuẩn đối với giá trị của việc nắm giữ và sự ảnh hưởng tổng hợp vào thu nhập.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X