• /vein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chong chóng gió (để chỉ hướng gió ở trên đỉnh toà nhà)
  Cánh của cánh quạt máy bay, cối xay gió hoặc thiết bị tương tự có bề mặt phẳng được gió hoặc nước tác động lên hoặc làm cho chuyển động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cánh, cánh quạt, chong chóng gió, cái chỉ hướng gió, phong tiêu

  Cơ - Điện tử

  Cánh, cánh bơm, cánh quạt, cánh tuabin, cánh đuôi (bom)

  Cánh, cánh bơm, cánh quạt, cánh tuabin, cánh đuôi (bom)

  Cơ khí & công trình

  cánh quạt chong chóng

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ ngắm chuẩn (trắc địa)
  lá tĩnh (động cơ tuabin)
  lá cánh quạt
  gàu
  gàu xúc
  gờ
  mốc trắc địa mỏ
  mũi tên gió
  phiến
  vấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X