• /'feðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lông vũ, lông chim
  Bộ lông
  Chim muông săn bắn
  fur and feather
  muông thú săn bắn
  Cánh tên bằng lông
  Lông cài trên mũ, ngù
  Túm tóc dựng ngược (trên đầu)
  Vật rất nhẹ
  you could have knocked him down with a feather
  bạn chạm nhẹ một cái cũng đủ cho hắn ngã
  Chỗ nứt (ở mặt hòn ngọc)
  Sự chèo là mặt nước

  Ngoại động từ

  Trang hoàng bằng lông, viền bằng lông, bọc bằng lông; cắm lông vào
  to feather an arrow
  cắm lông vào đuôi tên
  Bắn rụng lông (như) g không chết
  Quay ngửa (mái chèo) để chèo là mặt nước

  Nội động từ

  Mọc lông; phủ đầy lông
  Nổi lềnh bềnh; phe phẩy; gợn như lông
  Chèo là mặt nước
  (nói về chó săn) rung người và đuôi để đánh hơi

  Cấu trúc từ

  birds of a feather flock together

  Xem bird

  to crop someone's feathers
  làm nhục ai; chỉnh ai
  a feather in one's cap
  niềm tự hào
  in high (full) feather
  phấn khởi, hớn hở
  to show the white feather
  tỏ ra nhát gan, tỏ ra sợ hãi
  to smooth sb's ruffled feathers
  làm cho ai nguôi giận
  to feather one's nest
  thu vén cho bản thân; làm giàu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chốt lăng trụ
  feather tongue
  chốt lăng trụ (gỗ)
  đường gờ ghép

  Giải thích EN: A thin strip of wood used to join the edges of two adjacent butted boards.

  Giải thích VN: Sử dụng thanh gỗ mỏng để nối gờ của hai tấm ván ghép gần nhau.

  mộng rìa

  Kỹ thuật chung

  gờ
  màng bọt mờ
  màng mờ
  mộng
  feather edge
  lưỡi cắt mỏng
  feather edge
  mép cắt vát mỏng
  feather edge
  mép mộng
  feather edge board
  ván cắt vát mỏng ở mép
  mũi nhọn
  phần nhô
  sườn
  sườn tăng cứng
  then lăng trụ
  then bằng
  then dẫn hướng
  feather key
  then dẫn (hướng)
  then trượt
  key and feather
  then và then trượt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X