• /´vedʒitətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) sinh dưỡng (liên quan đến quá trình sinh trưởng, không liên quan đến quá trình sinh sản)
  vegetative function
  chức năng sinh dưỡng
  (thuộc) thực vật, (thuộc) cây cối nói chung
  Vô vịlay lắt (cuộc đời)

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc thực vật

  Kỹ thuật chung

  dinh dưỡng
  vegetative mycelium
  thể sợi nấm dinh dưỡng

  Kinh tế

  thực vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X