• /´vendibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sẳn sàng để bán
  Có thể mua chuộc/hối lộ
  Có thể bán được (hàng hoá) /thương phẩm

  Danh từ

  Vật để bán
  Hàng có thể bán được

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bán chạy
  có thể bán ra được
  thích hợp để bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X