• /vi´niəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhục dục, giao cấu, giao phối
  venereal act
  sự giao cấu
  (y học) hoa liễu
  venereal diseases
  bệnh hoa liễu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X