• /vi´ni:ʃən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) Venice ( Bắc ý)
  Venetian blind
  cửa chớp lật, cửa lá sách, mành mành
  Venetian shutter
  cửa chớp

  Danh từ

  ( Venetian) dân Venice (ở ý)
  Phương ngữ Venice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X