• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát biểu bằng lời nói; lời nói; câu văn; từ ngữ
  Sự quá nệ về cách dùng từ
  Sự phê bình về từ
  Lối chơi chữ
  Từ rỗng tuếch
  Bệnh nói dài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X