• /ˈpɑː.lənt s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách nói, lối nói
  in common parlance
  theo cách nói thông thường
  in legal parlance
  theo cách nói pháp lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X