• (đổi hướng từ Versifying)
  /´və:si¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ versified

  Chuyển (văn xuôi) thành thơ
  to Versify an old legend
  chuyển một truyện cổ tích thành thơ
  Viết bằng thơ, diễn đạt bằng thơ
  to versify a story
  viết một chuyện bằng thơ

  Nội động từ

  Sáng tác thơ, làm thơ

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X