• /'leʤ(ə)nd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Truyện cổ tích, truyền thuyết
  Chữ khắc (trên đồng tiền, trên huy chương)
  Huyền thoại
  a living legend
  người có danh tiếng lẫy lừng ngay khi còn sống, huyền thoại sống
  Lời ghi chú, câu chú giải (trên tranh ảnh minh hoạ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lời ghi chú (bản giải thích ký hiệu ghi trên bản đồ), ghi chú, chú giải

  Cơ - Điện tử

  Lời ghi chú, sự chú giải (trên bản vẽ)

  Toán & tin

  chú thích

  Giải thích VN: 1. Là một phần trên bản đồ để liệt kê và giải thích các màu, biểu tượng, ký hiệu và các chú giải có trên bản đồ. Chú thích thường bao gồm nguồn gốc, tỷ lệ, phương hướng và các thông tin bản đồ khác.; 2. Ký hiệu, biểu tượng dùng để giải thích bản đồ.

  Format Legend
  định dạng chú thích
  chú giải

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  legend (fora graph, map, diagram)
  chú giải (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  phụ đề

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Kỹ thuật chung

  ghi chú

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X