• /´vaidi:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (tiếng Latin) (viết tắt) v xem, tham khảo ở (một đoạn trong quyển sách..)
  vide page 50

  Xem trang 50

  Vide ante/supra

  Xem trên

  Vide infra/post

  Xem dưới

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  xin xem
  xem
  xem thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X