• /,vi:ai'pi/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Người rất quan trọng ( very important person)
  khách quan trọng

  Kinh tế

  nhân vật đặc biệt
  nhân vật quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X