• / /ˈvɪʒuəli/ /

  Thông dụng

  Phó từ

  Về thị giác, trong khi nhìn
  visually handicapped
  bị khuyết tật về thị giác
  Nhìn bề ngoài, theo bề ngoài
  visually, the decor was very striking
  nhìn bề ngoài, phông trang trí đó rất nổi bật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X