• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu thốn
  Tính chất trống rỗng
  (pháp lý) tính vô hiệu, tính vô giá trị
  the voidness of an agreement
  tính chất vô giá trị của một hiệp định

  Xây dựng

  tính rỗng

  Kỹ thuật chung

  độ rỗng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X