• /¸vɔlə´tiliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất dễ bay hơi, tính chất biến đổi nhanh thành hơi (về một chất lỏng)
  Tính không kiên định, tính hay thay đổi; tính nhẹ dạ (người)
  Tính chất không ổn định, tính chất có thể thay đổi đột ngột (về các điều kiện buôn bán..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính dễ thay đổi

  Kỹ thuật chung

  độ bay hơi
  độ bốc hơi

  Kinh tế

  tính bay hơi
  tính bốc hơi
  tính dễ biến động
  tính hay thay đổi
  tính không ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X