• /vɔ´liʃənəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác volitive

  Tính từ
  (thuộc) ý chí
  volitional power
  sức mạnh của ý chí
  a volitional act
  một hành động tự nguyện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X