• /´wiliη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng lòng, vui lòng; muốn
  to be willing to do
  muốn làm
  Sẵn sàng, quyết tâm
  to be quite willing to
  rất sẵn sàng
  willing to help
  sẵn sàng giúp đỡ
  a willing worker
  một công nhân quyết tâm
  Có thiện ý, hay giúp đỡ, sẵn lòng
  Tự nguyện
  a willing help
  sự giúp đỡ tự nguyện


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X