• Kinh tế

  tín thác biểu quyết
  tín thác cổ quyền
  voting-trust certificate
  giấy chứng tín thác cổ quyền
  tín thác ủy quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X