• /,wɔ:l tǝ 'wɔ:l/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ
  Phủ kín sàn (lớp lát sàn nhà)
  a wall-to-wall carpet
  một tấm thảm phủ kín sàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X