• /'kɑ:pit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm thảm
  to lay a carpet
  trải thảm
  Thảm (cỏ, hoa, rêu...)
  to be on the carpet
  được đem ra thảo luận, bàn cãi
  Bị mắng, bị quở trách
  to walk the carpet
  bị mắng, bị quở trách

  Ngoại động từ

  Trải thảm
  (thông tục) lôi (người làm...) ra mắng mỏ; gọi lên mắng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lớp bảo vệ
  lớp lát mặt đường
  lớp mặt đường
  lớp phủ
  tấm thảm
  woven carpet
  tấm thảm dệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X