• /'wɔmpəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuỗi vỏ sò ốc (đồ trang sức làm bằng những vỏ sò, vỏ ốc xâu vào một sợi dây (như) một chuỗi hạt, trước đây được người da đỏ ở Bắc Mỹ dùng làm tiền)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cash , currency , lucre , bead , beads , peag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X