• /´wɔtʃfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính thận trọng, tính cảnh giác, tính đề phòng
  Sự canh chừng, sự theo dõi, sự quan sát kỹ
  Sự thức, sự thao thức, tình trạng không ngủ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X