• /´vidʒiləns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cảnh giác, sự thận trọng, sự chú ý, sự đề phòng (nguy hiểm..)
  to show great vigilance
  tỏ ra cảnh giác cao, tỏ ra rất thận trọng
  to lack vigilance
  thiếu cảnh giác, thiếu thận trọng
  (y học) chứng mất ngủ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự thận trọng
  vigilance control
  kiểm tra sự thận trọng
  sự tỉnh táo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X