• Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) mớn nước, ngấn nước (vạch của mặt nước chạm mạn thuyền)

  Xây dựng

  đường mớn nước
  tuyến dẫn nước (đường) ống nước

  Kỹ thuật chung

  đường ống nước

  Kinh tế

  ngấn nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X