• /´wɔ:təri¸pelənt/

  Hóa học & vật liệu

  chất không thấm nước

  Giải thích EN: A material having this quality. Giải thích VN: Loại vật chất có tiêu chuẩn này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X