• Thông dụng

  Danh từ

  Thùng chứa nước
  Xe tải nước

  Toán & tin

  bồn, bình chứa nước

  Điện lạnh

  thùng nước
  hot-water tank
  thùng nước nóng
  tăng nước

  Kỹ thuật chung

  bể chứa nước
  fresh water tank
  bể chứa nước ngọt
  hot water tank
  bể chứa nước nóng
  storm water tank
  bể chứa nước mưa
  bể nước
  compressed-air water tank
  bể nước khí nén
  bình chứa nước
  bồn
  bồn nước
  két nước
  phi chứa nước
  thùng chứa nước
  ice water tank
  thùng chứa (nước) lạnh 0oC
  iced water tank
  thùng chứa (nước) đá
  iced water tank
  thùng chứa nước đóng băng

  Xây dựng

  thùng nước, xi-téc nước, két nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X