• /´weiv¸bænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Băng tần ( radio)

  Chuyên ngành

  Ô tô

  băng tần (rađiô)

  Kỹ thuật chung

  băng tần
  dải sóng
  waveband switching
  sự chuyển mạch dải sóng
  dải tần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X