• /´switʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển mạch
  machine switching
  sự chuyển mạch tự động
  Sự đóng ngắt điện; sự bẻ ghi

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự bẻ ghi
  sự rẽ đường tàu

  Toán & tin

  sự chuyển (chương trình)
  sự đóng ngắt điện

  Điện

  đảo mạch

  Kỹ thuật chung

  chuyển đổi
  cell switching
  chuyển đổi ô
  cell switching capacity
  dung lượng chuyển đổi ô
  code page switching
  chuyển đổi trang mã
  code page switching
  sự chuyển đổi tranh mã
  head switching
  chuyển đổi đầu từ
  line mode switching
  sự chuyển đổi chế độ dòng
  message switching
  chuyển đổi thông điệp
  mode switching
  sự chuyển đổi chế độ
  name service switching
  sự chuyển đổi dịch vụ tên
  packet-switching network
  mạng chuyển đổi gói tin
  switching center
  trung tâm chuyển đổi
  switching element
  phần tử chuyển đổi
  ngắt mạch
  electronic switching system
  hệ đóng-ngắt (mạch) bằng điện tử
  switching circuit
  sơ đồ ngắt mạch
  switching device
  cơ cấu đóng ngắt mạch
  switching device
  dụng cụ đóng ngắt mạch
  switching element
  phần tử ngắt mạch
  sự chuyển mạch
  AC switching
  sự chuyển mạch AC
  automatic volume switching
  sự chuyển mạch khối tự động
  beam switching
  sự chuyển mạch chùm tia
  camera switching
  sự chuyển mạch camera
  digital switching
  sự chuyển mạch số
  electromechanical switching
  sự chuyển mạch điện cơ
  electronic switching
  sự chuyển mạch điện tử
  false switching
  sự chuyển mạch sai
  high-frequency switching
  sự chuyển mạch cao tần
  input/output switching (IOS)
  sự chuyển mạch vào/ra
  line switching
  sự chuyển mạch đường truyền
  manual switching
  sự chuyển mạch thủ công
  message switching
  sự chuyển mạch thông báo
  on-board switching
  sự chuyển mạch trên tàu
  optical switching
  sự chuyển mạch quang
  packet switching
  sự chuyển mạch theo bó
  power switching
  sự chuyển mạch công suất
  remote switching
  sự chuyển mạch từ xa
  selection switching
  sự chuyển mạch chọn lọc
  space division switching
  sự chuyển mạch phân khoảng
  static switching
  sự chuyển mạch tĩnh
  tandem switching
  sự chuyển mạch kép
  telephone switching
  sự chuyển mạch điện thoại
  time division switching
  sự chuyển mạch phân thời
  time switching
  sự chuyển mạch thời gian
  transit switching
  sự chuyển mạch qua
  unit switching
  sự chuyển mạch thiết bị
  waveband switching
  sự chuyển mạch dải sóng
  wideband switching
  sự chuyển mạch dải rộng
  sự dồn toa
  thay chỗ
  thay thế
  Local Switching Replacement Planning system (LSRP)
  hệ thống quy hoạch thay thế chuyển mạch nội hạt

  Kinh tế

  chuyển loại đối tượng đầu tư
  chuyển qua tay giao dịch mua, bán chứng khoán đồng thời
  sự chuyển đổi
  sự chuyển đổi qua tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X