• /´wæksən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giống sáp; mịn như sáp, nhợt nhạt như sáp
  a waxen complexion
  nước da nhợt nhạt
  (nghĩa bóng) mềm yếu, dễ ảnh hưởng; dễ uốn nắn
  waxen character
  tính mềm yếu
  (từ cổ,nghĩa cổ) bằng sáp

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  Having a smooth pale translucent surface as of wax.
  Able to receive impressions like wax; plastic.
  Archaic madeof wax.

  Tham khảo chung

  • waxen : National Weather Service
  • waxen : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X