• /kəm´plekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước da
  a fair complexion
  nước da đẹp
  (nghĩa bóng) vẻ ngoài; tính chất (công việc); hình thái, cục diện
  this great victory changed the complexion of the war
  thắng lợi lớn này làm thay đổi cục diện của cuộc chiến tranh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X