• /´wei¸said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bờ đường, lề đường; bên cạnh đường, vệ đường
  wayside flowers
  hoa bên bờ đường
  fall by the wayside
  vấp ngã, sa đoạ

  Tính từ

  (thuộc) bờ đường; ở bờ đường, ở lề đường, ở vệ đường

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bên cạnh đường

  Kỹ thuật chung

  lề đường
  vỉa đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X