• /¸wi:k´hedid/

  Thông dụng

  Cách viết khác weak-minded

  Tính từ
  Thiếu quyết tâm, thiếu óc phán đoán
  Kém thông minh, đần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X