• /¸wi:k´maindid/

  Thông dụng

  Cách viết khác weak-headed

  Như weak-headed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X