• /´wɛəriη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm cho mệt mỏi
  I've had a wearing day.
  Tôi đã qua một ngày làm việc mệt mỏi.

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự mài mòn

  Cơ - Điện tử

  Sự mòn, sự mài mòn

  Kỹ thuật chung

  sự hao mòn
  sự mài mòn
  sự mòn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X