• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tháo khô

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự rút nước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhỏ giọt
  sự tháo nước
  sự thoát nước
  free draining
  sự thoát nước nhanh
  free draining
  sự thoát nước tự do
  site draining
  sự thoát nước diện rộng
  sự tiêu nước
  tháo nước
  water-draining well
  giếng khoan tháo nước
  thoát nước
  draining board
  sàn thoát nước
  draining engine
  bơm làm thoát nước
  draining pump
  bơm làm thoát nước
  draining work
  công tác thoát nước
  free draining
  sự thoát nước nhanh
  free draining
  sự thoát nước tự do
  pumping and draining installation
  thiết bị bơm thoát nước
  site draining
  sự thoát nước diện rộng

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chảy
  sự tháo khô nước

  Địa chất

  sự thoát nước, sự tiêu nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X