• /´wensdei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Viết tắt là .Wed hoặc .Weds
  Ngày thứ tư trong tuần; thứ Tư

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngày thứ tư
  black Wednesday
  ngày thứ tư đen tối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X