• /weft/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( theỵweft) sợi khổ, sợi ngang (sợi luồn lên luồn xuống các sợi dọc trên khung cửi) (như) woof

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vải dệt sợi ngang

  Kỹ thuật chung

  sợi ngang
  barriness in the weft
  mức độ sọc sợi ngang
  barriness in the weft
  mức độ vằn sợi ngang
  loomstate weft
  sợi ngang ở máy dệt
  loomstate weft
  sợi ngang phôi
  weft break
  sự đứt sợi ngang
  weft density
  mật độ sợi ngang
  weft density
  mật độ đập sợi ngang
  weft stop motion
  cấu hành trình chắn sợi ngang
  weft stop motion
  bản chắn sợi ngang
  sợi ngang (lưỡi máy xeo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X