• /ˈdɛnsɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dày đặc
  Sự đông đúc, sự trù mật
  Độ dày, mật độ, độ chặt
  molecular density
  mật độ phân tử
  (vật lý) tỷ trọng
  Tính đần độn, tính ngu đần

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Tỷ trọng
  Số đo khối lượng riêng của một chất rắn, lỏng, khí so với khối lượng riêng của nước. Phụ thuộc vào chất hoá học.

  Cơ - Điện tử

  Tỷ trọng, mật độ

  Toán & tin

  mật độ, tính trù mật; tỷ trọng
  density of intergers
  (đại số ) mật độ các số nguyên
  asymptotic density
  (đại số ) mật độ tiệm cận
  lower density
  mật độ dưới
  metric density
  mật độ metric
  outer density
  mật độ ngoài
  probability density
  mật độ xác suất
  scalar density
  (hình học ) mật độ vô hướng
  spectral density
  mật độ phổ
  tensor density
  (hình học ) mật độ tenxơ
  upper density
  mật độ trên

  Xây dựng

  tỉ trọng
  dry bulk density
  tỉ trọng đặc
  pulp density
  tỉ trọng bùn
  wet density
  tỉ trọng ướt
  wet density test
  thí nghiệm tỉ trọng ướt
  tính dày đặc
  độ chặt=
  in-situ density
  độ chặt hiện trường

  Kỹ thuật chung

  khối lượng riêng
  Baume density
  khối lượng riêng Baumé
  Baumé density
  khối lượng riêng Baumé
  brine density
  khối lượng riêng nước muối
  frost density
  khối lượng riêng băng tuyết
  relative density
  khối lượng riêng tương đối
  specific density
  khối lượng riêng tỷ trọng
  độ chặt
  compact to the density of the surrounding ground
  lu lèn tới độ chặt của đất xung quanh
  compaction density
  độ chặt đầm nén
  density ratio
  độ chặt tương đối
  field density
  độ chặt tại hiện trường
  fill density
  độ chặt đất lắp
  fluid density
  mật độ chất lỏng
  in-place density
  độ chặt hiện trường
  liquid density
  mật độ chất lỏng
  relative density
  độ chặt tương đối
  relative density index
  độ chặt tương đối
  soil density
  độ chặt (cấu tạo) đất
  ununiformed density
  tính không cùng độ chặt
  vibration density
  độ chặt đầm rung
  độ đặc
  độ dày
  độ đục
  độ khít
  độ mờ
  độ sệt
  dung trọng
  actual density
  dung trọng lực
  average density
  dung trọng trung bình
  conventional density
  dung trọng quy ước
  dry density
  dung trọng khô
  initial density
  dung trọng ban đầu
  in-place dry density
  dung trọng khô nguyên thổ
  inplace wet density
  dung trọng ướt nguyên thô
  in-place wet density
  dung trọng ướt tại hiện trường
  maximum density
  dung trọng lớn nhất
  maximum dry density
  dung trọng khô tối ưu
  minimum density
  dung trọng nhỏ nhất
  modified Proctor density
  dung trọng proctor quy đổi
  optimum density
  dung trọng tối ưu
  pressure density relation
  quan hệ dung trọng-áp lực
  probe for density determination
  cái xác định dung trọng
  soil density
  dung trọng đất
  stable density
  dung trọng ổn định
  theoretical maximum density
  dung trọng lý thuyết lớn nhất
  true density
  dung trọng thực
  water density
  dung trọng nước
  mật độ
  mật độ khối
  bulk density meter
  máy đo mật độ khối
  mass density
  mật độ khối (lượng)
  radiant energy volume density
  mật độ khối năng lượng bức xạ
  smoke density meter
  máy đo mật độ khói
  tỷ trọng
  acid density meter
  máy đo tỷ trọng axit
  acid density meter
  tỷ trọng kế axit
  air bubble density meter
  tỷ trọng kế bọt khí
  air density
  tỷ trọng không khí
  air-dry density
  tỷ trọng khi khô
  apparent density
  tỷ trọng biểu kiến
  Baumé density
  tỷ trọng Baumé
  beta density gage
  tỷ trọng kế tia beta
  beta density gauge
  tỷ trọng kế tia beta
  brine density
  tỷ trọng nước muối
  concrete unit weight, density of concrete
  trọng lượng riêng bêtông, tỷ trọng của bê tông
  density (obtainedby vibration)
  tỷ trọng sau khi đầm rung
  density balance
  cân tỷ trọng
  density bottle
  bình đo tỷ trọng
  density bottle
  chai đo tỷ trọng
  density bottle
  tỷ trọng kế
  density correction
  sự điều chỉnh theo tỷ trọng
  density curve
  đường cong tỷ trọng
  density gauge
  tỷ trọng kế
  density gradient
  građiên tỷ trọng
  density log
  biểu đồ tỷ trọng
  density measurement
  phép đo tỷ trọng
  density of material
  tỷ trọng của vật liệu
  density of work of deformation
  tỷ trọng công biến dạng
  density transmitter
  máy đo tỷ trọng
  Density, Dry
  tỷ trọng khô (đất)
  Density, Natural
  tỷ trọng tự nhiên
  dry density
  tỷ trọng khô (đất)
  fluid density
  tỷ trọng chất lỏng
  gas density gauge
  tỷ trọng kế chất khí
  initial density
  tỷ trọng ban đầu
  low-density concrete
  bê tông tỷ trọng thấp
  low-density polyethylene (LDPE)
  nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp
  maximum density
  tỷ trọng lớn nhất
  maximum density of soil
  tỷ trọng lớn nhất của đất
  measurement of density
  sự đo tỷ trọng
  natural density
  tỷ trọng tự nhiên
  optimum density
  tỷ trọng tối ưu
  proctor maximum compacted density
  tỷ trọng được đầm lớn nhất
  proctor maximum compacted density
  tỷ trọng nén lớn nhất
  proctor maximum dry density
  tỷ trọng riêng khô lớn nhất
  relative density
  tỷ trọng tương đối
  relative vapour density
  tỷ trọng hơi
  sand-low-density concrete
  bê tông cát tỷ trọng thấp
  specific density
  khối lượng riêng tỷ trọng
  specific density
  tỷ trọng riêng
  superficial density
  tỷ trọng mặt
  surface density
  tỷ trọng mặt
  vapor density
  phương pháp tỷ trọng hơi
  vapor density recorder
  máy ghi tỷ trọng hơi
  vapour density
  tỷ trọng hơi nước
  vapour density recorder
  máy ghi tỷ trọng hơi
  tỷ trọng kế
  acid density meter
  tỷ trọng kế axit
  air bubble density meter
  tỷ trọng kế bọt khí
  beta density gage
  tỷ trọng kế tia beta
  beta density gauge
  tỷ trọng kế tia beta
  gas density gauge
  tỷ trọng kế chất khí

  Kinh tế

  tỷ trọng
  specific density
  tỷ trọng riêng

  Địa chất

  mật độ, độ chặt, tỉ trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X