• Bóng đá

    • Khái niệm thường được dùng để chỉ tốc độ đường bóng.
    • A term quite frequently used to describe the pace of a pass.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X