• /´wel´nai/

  Thông dụng

  Phó từ
  Hầu như
  the task is wellnigh impossible
  nhiệm vụ đó hầu như không thể thực hiện được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X