• /´wel´və:st/

  Thông dụng

  Tính từ
  ( + in something) từng trải, biết nhiều
  well-versed in the art of flattery
  từng trải trong nghệ thuật tán tỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X