• /ɑ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài khéo léo, kỹ xảo
  Nghệ thuật; mỹ thuật
  a work of art
  một tác phẩm nghệ thuật
  a art form
  một loại hình nghệ thuật


  Mỹ nghệ; nghề đòi hỏi sự khéo léo
  Thuật, kế, mưu kế
  Bachelor of Arts
  tú tài văn chương (trường đại học Anh)
  Faculty of Arts
  khoa văn (trường đại học Anh)

  Cấu trúc từ

  art is long, life is short
  đời người thì ngắn ngủi, nhưng công trình nghệ thuật thì tồn tại mãi mãi
  to be (have, take) art and part in a crime
  đồng mưu và có nhúng tay vào tội ác
  black art
  ma thuật, yêu thuật
  manly art
  quyền thuật, quyền Anh

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngôi 2 số ít thời hiện tại của .be

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật
  nghệ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X