• /wɛə´tu:/

  Thông dụng

  Cách viết khác whereunto

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) tới, tới mục đích đó
  the place whereto they hasten
  nơi mà họ vội vã đi tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X