• /ðei/

  Thông dụng

  Đại từ

  Chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
  they go on the bottom shelf
  chúng rơi xuống dưới đáy kệ
  (được dùng một cách thân mật thay cho he hoặc she)
  If anyone arrives late they'll have to wait outside
  nếu có ai đến muộn, họ sẽ phải đợi bên ngoài
  Người ta nói chung
  they say that...
  người ta nói rằng...

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X