• Kinh tế

  cho vay toàn bộ
  nợ toàn phần

  Giải thích VN: Là một tài sản thế chấp, có thể với mục đích thương mại hoặc cư trú mà nó chưa được chứng khoán hóa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X