• /wu:´pi:/

  Thông dụng

  Thán từ

  Hoan hô!
  'wupi:
  danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự vui nhộn
  to make whoopee
  vui nhộn

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X