• /wikə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) liễu gai
  Đồ đan bằng liễu gai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  branch , rope , straw , twig , withe , woven

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X