• /strɔ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rơm
  Nón rơm, mũ rơm
  Cọng rơm, mẩu rơm
  there are a few straws in your hair
  có vài cọng rơm trong tóc anh
  Ống rơm; ống hút (để hút nước uống)
  ( a straw) vật không đáng kể, số lượng không đáng kể (nhất là dùng trong những thành ngữ sau đây)
  not care a straw
  cóc cần
  be not worth a straw
  chẳng có giá trị quái gì
  in the straw
  (từ cổ,nghĩa cổ) nằm ổ
  to make bricks without straw
  đóng thuyền mà không xẻ ván
  man of straw
  người rơm, bù nhìn, hình nộm
  the last straw
  cái "một tí" thêm vào sau cùng (là cái nặng nhất)
  a straw shows which way the wind blows
  lời gợi ý nhỏ có thể có tác dụng lớn
  a straw in the wind
  cái chỉ hướng gió thổi; cái chỉ rõ chiều hướng dư luận

  Tính từ

  Bằng rơm
  Vàng nhạt, màu rơm
  Nhỏ nhặt, tầm thường, vô giá trị

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) phủ (bằng rơm, bằng cát, bằng hoa...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có màu rơm (tôi)

  Hóa học & vật liệu

  rơm

  Giải thích EN: A material made from plant stalks that have been dried and often pressed; commonly used to weave hats, baskets, and mats.

  Giải thích VN: Loại vật liệu từ thân cây được đun khô và thường được nén, thông thường sử dụng để đan mũ, rổ và chiếu.

  Kỹ thuật chung

  rạ (làm bột giấy)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  stramineous , strawlike

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X